[Dev Unlock] Screen rotation - Ứng dụng tạo phím tắt khóa màn hình xoay ra ngoài Start

Mới hôm nay thì chúng ta có thông tin Microsoft đã cập nhật API cho phép các app mở nhanh tính năng khoá xoay trên GDR3 .Screen rotation - Ứng dụng giúp bạn tắt mở nhanh tính năng khóa xoay màn hình bằng cách pin tile ra màn hình chính do dev @Zicolor Inc đang phát triển 

  • Yêu cầu: Windows Phone 8 chạy phiên bản GDR3
  • File xap để dev trực tiếp