Hướng dẫn chia sẻ File thông qua Bluetooth trên iPhone với tinh chỉnh Cydia AirBlue

Chia sẻ file qua Bluetooth trên iPhone là một trong những tính năng mà Android và các nền tảng khác đều có sẵn và có thể thực hiện một cách đơn giản. Nhưng điều này không xác chính nếu như bạn sử dụng iPhone hoặc hệ sinh thái của iOS. Thực tế Bluetooth trên iOS đôi khi chỉ là một trò đùa nếu như bạn đang nghĩ đến chuyển đổi tập tin.

Nhưng tinh chỉnh Cydia sẽ giúp bạn thay đổi mọi thứ. Bản cập nhật gần đây của AirBlue là một tinh chỉnh tuyệt vời cho phép chia sẻ Bluetooth giữa iPhone và các nền tảng khác như Android, Windows, Mac, OS X , Linux và nhiều hơn nữa. Hiện tại vẫn còn thiếu những ứng dụng hoặc tinh chỉnh để đáp ứng những hạn chế của Bluetooth trên iOS. Cho đến hiện tại Airblue là tinh chỉnh phổ biến nhất và có nhiều chức năng nhất.

Sau khi Airblue được cài đặt, chia sẻ File hoặc các dạng liệu khác thông quan Bluetooth giữa các thiết bị khác và iPhone của bạn trở nên dễ dàng hơn.

AirBlue cho phép bạn gửi File thông qua tự chọn chia sẻ có sẵn trong ứng dụng. Điều này có nghĩa là tất cả các file khác nhau đều có thể chia sẻ. AirBlue hỗ trợ kết nối bản địa, có nghĩa là bạn không cần ghép gặp chỉ chia sẻ cho điện thoại sử dụng hệ điều hành iOS.

AirBlue cũng hỗ trợ chia sẻ Bluetooth từ các thiết bị khác. Ví dụ, bạn có thể gửi file từ Android hoặc PC Windows cho iPhone và AirBlue trên iPhone của bạn. Các tính năng mới đi kèm với bản cập nhật, nó làm cho tinh chỉnh này có nhiều tính năng hơn. Các tính năng mới như hỗ trợ Wi-Fi cho chuyển dữ liệu nhanh hơn, tạo các điểm phát sóng Wi-Fi, chuyển đổi địa chỉ liên lạc và gửi hình ảnh.