Hướng dẫn thay đổi độ lệch thời gian tăng 5 phút trên lich iOS 7

Việc tìm hiểu lý do tại sao iOS 7 lại cài đặt thời gian cho các cuộc hẹn mặc định nhanh hơn so với đúng thời điểm mà người dùng đã đặt là một điều nằm ngoài khả năng của chúng ta. Bạn đã bao giờ lại đặt giờ một cuộc hẹn vào lúc 8:03 chưa? Riêng với tôi thì chưa bao giờ.

Trong phiên bản trước của iOS, ứng dụng lịch đã được cài đặt mặc định thời gian nhanh hơn năm phút để tối ưu hóa mục đích đặt hẹn giờ của người dùng. Khi được chính thức phát hành trở lại, iOS 7 đã cung cấp cho chúng ta những chức năng tương tự. Nhưng, lần này bạn có thể thay đổi mặc định này bằng cách vào mục Ẩn (hidden) --> Thiết lập (setting).

Như WonderHowTo đã chỉ ra, bạn chỉ cần nhấp đúp chuột vào cột Phút khi thêm một cuộc hẹn thì cuộc hẹn đó của bạn sẽ that đổi xê dịch từ 1-5 phút.

Rất tiếc một điều là tính năng này sẽ không được duy trì mặc định mà bạn sẽ phải thay đổi lại độ lệch thời gian mỗi lần bổ sung thêm một cuộc hẹn mới vào ứng dụng lịch. Nhưng cuối cùng thì bạn vẫn có thể lưu lại các mốc thời gian trước đó và nhấp đúp chuột nếu muốn thay đổi.