Z3 Tablet Compact:

Sony đã cải tiến dòng tablet của mình với chiếc Xperia Z3 Tablet Compact này. Chúng ta có một chiếc tablet hữu dụng hơn là những chiếc tablet trước đây của Sony. Về hình dáng tổng thể nó giống như iPad ...